CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ban lãnh đạo Công ty TSG I&C cam kết: Người lao động được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật: Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động”. Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Công ty cam kết tạo cơ hội tuyển dụng bình đẳng cho toàn thể ứng viên có năng lực, không phân biệt đó là ứng viên nội bộ hay ứng viên bên ngoài, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc… Xem thêm

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤTSTT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Trưởng ban Đầu tư 1 30/08/2018
2 Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT 1 20/04/2018
3 Giám đốc Tài chính 1 20/04/2018
4 Kỹ sư Trắc Đạc 1 15/07/2018
5 Kỹ sư kinh tế xây dựng 1 31/03/2018
6 Kỹ sư Điện Nước 1 31/03/2018
7 Kỹ sư giám sát hoàn thiện 1 30/10/2017
8 Trợ lý Tổng Giám đốc 1 20/8/2017