Đại diện Cengroup chụp hình cùng Ban lãnh đạo TSG I&C

Ông Vũ Văn Thuận - Giám đốc BĐH Dự án The K Park là thành viên BGK cuộc thi