Trong vai trò tổng thầu xây dựng, trực tiếp thi công các công trình làm Chủ đầu tư, chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì và làm như thế nào để đạt chất lượng. Tuân thủ đúng các quy định chung của pháp luật hiện hành, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng riêng theo quy trình quản lý, TSG I&C hiện đang là đối tác được các Chủ đầu tư tin tưởng và giao phó các công trình phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao.

Sự hài lòng của khách hàng dành cho chúng tôi, từ sự giao phó đầy tin tưởng trong các nghiên cứu, xây dựng biện pháp thiết kế thi công đến sự nhiệt tình, tâm huyết và quyết tâm trong công việc – đúng chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chính là sức mạnh tổng hợp nội tại và bên ngoài định hướng, tạo dựng những thành công tiếp nối thành công của TSG I&C.