Đầu tư bất động sản

Tận dụng thế mạnh xuất phát điểm từ một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, cùng với nguồn tài nguyên đất từ giai đoạn còn là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, TSG I&C hiện đang nắm giữ nhiều khu đất đắc địa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng thầu xây dựng

Trong vai trò tổng thầu xây dựng, trực tiếp thi công các công trình làm Chủ đầu tư, chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì và làm như thế nào để đạt chất lượng. Tuân thủ đúng các quy định chung của pháp luật hiện hành, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng riêng theo quy trình quản lý, TSG I&C hiện đang là đối tác được các Chủ đầu tư tin tưởng và giao phó các công trình phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao.