I. Tổng quan chung dự án

1. Tên dự án: Tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại TSG

2. Vị trí dự án: Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TSG

II. Quy mô dự án

1. Tổng diện tích đất: 558,9m2

2. Mật độ xây dựng: 80%

3. Diện tích xây dựng: 447,12m2

4. Tổng diện tích sàn xây dưng: 2.682,72m2

6. Số tầng: 06 tầng

III. Mặt bằng điển hình